Velkommen hos Informatikken

Foto: Tage Jensen - Snedstedskole, 1983

Hej og velkommen her hos Informatikken. Informatikken er en ny blog om undervisning i informatik, teknologiforståelse og datalogisk tænkning (eng. computational thinking).

Forfatteren

Mit navn er Martin Dybdal og jeg er netop blevet ansat på Datalogisk Institut, Københavns Universitet (DIKU) med den opgave at danne et overblik over alle de aktiviteter, der sker på undervisningsområdet ifht. informatik, teknologiforståelse, datalogisk tænkning i både skoler, gymnasier og internt her på universitetet. Derudover er jeg ansat til at udvikle et nyt 2 ugers kickstart-kursus, målrettet de nye datalogi-studerende der starter uden tidligere programmeringserfaring, i et håb om at forbedre fastholdelsen. For at samle sammen på alle aktiviteterne jeg deltager i og de tanker jeg gør mig, vil jeg løbende beskrive dem her på bloggen.

Jeg er uddannet datalog fra DIKU, og jeg har ved siden af studierne været dybt engageret i Coding Pirates bevægelsen de sidste 3-4 år, hvor jeg pt. er næstformand i hovedbestyrelsen. Bloggen kommer derfor også til at indeholde indlæg om nogle af de ting der sker i Coding Pirates, da de tanker vi gør os i Coding Pirates, også kan være relevante for hvad der skal ske i skolen.

Selv om jeg har undervist i Coding Pirates de sidste par år, så vil jeg med det samme understrege at jeg hverken er pædagog eller læreruddannet. Jeg håber i stedet at jeg kan bidrage med perspektiver fra min datalogiske vinkel, og at den vinkel vil være brugbar for de lærere, ledere og seminarier der skal implementere det i deres praksis.

Hvilke emner vil blive behandlet?

Når man hører “teknologi i skolen”, “IT i skolen”, “digitale kompetencer i skolen”, kan det forstås på mange måder. Bloggen handler om undervisning i digitale teknologier og deres tilblivelse. Bloggen kommer ikke til at handle om undervisning MED brug af digitale teknologier (hvordan vi bedst bruger digitale teknologier til at undervise, fx Kahoot, Lectio, iPad apps, Smartboards, etc.) eller undervisning OM digitale teknologier indflydelse (hvordan digitalisering påvirker individet og samfundet). De aspekter vil jeg lade andre om at behandle, da de falder udenfor mit kompetencefelt.

Bloggen handler derfor primært om undervisning i digitale teknologiers virkemåde, tilblivelse, programmering og datalogens tankesæt. Jeg vil komme ind på hvordan datalogi og programmering er indført i skolen i andre lande, hvad forskningen siger, og give eksempler på datalogisk tænkning (eng. computational thinking). Samtidig med disse indlæg vil jeg skrive om mine egne overvejelser ifbm. udvikling af et nyt 2 ugers kickstart-kursus i grundlæggende programmering på Københavns Universitet.